• Colectarea deseurilor nepericuloase
  • Recuperarea materialelor reciclabile
  • Intocmirea formularelor deseuri nepericuloase