Titlul proiectului: Achizitia de echipamente necesare realizarii activitatii de recuperare a materialelor reciclabile din cadrul SC MUSTATA  CONSTRUCT SRL, COD SMIS 114529

 Contract de finanţare nr. 2044/16.05.2018.

Denumirea beneficiarului: SC MUSTATA CONSTRUCT SRL

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii in domeniul reciclarii.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Achizitia echipamentelor care vor contribui la dezvoltarea societatii SC MUSTATA CONSTRUCT SRL;
  • Dezvoltarea resurselor umane prin cresterea numarului de angajatii in care SC MUSTATA CONSTRUCT SRL  este responsabil de  respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea prin aplicarea de masuri exacte de asigurare a egalitatii de sanse si tratament (angajarea unei persoane provenite din categorii defavorizate);
  • Aplicarea in cadrul proiectului de masuri exacte de îmbunatatire a calitatii mediului înconjurator si de crestere a eficientei energetice.

Rezultatele proiectului in urma implementarii sunt urmatoarele:

  • Dotarea societatii cu  utilaje/echipamente/instalatii moderne, respectiv: o linie de reciclare (granulator), o linie de spalare, o instalatie fotovoltaica pentru asigurarea iluminatului exterior;
  • Dezvoltarea si lansarea unui nou tip de sortiment reciclabil: granula din plastic;
  • Devenirea societatii MUSTATA CONSTRUCT lider pe piata locala in domeniu recuperarea materialelor reciclabile sortate.

Impactul implementarii proiectului atat la nivel local si regional consta in cresterea numarului locurilor de munca in judetul Valcea, crescand cu 5 angajati fata de numarul mediu actual. Dupa realizarea investitiei, datorita utilajelor si echipamentelor de ultima generatie ce au fost achizitionate prin proiect, societatea are o productivitate mare, astfel incat isi satisface toti clientii si  isi poate consolida pozitia pe piata care la momentul actual este de lider de piata.

             Perioada de implementare: 01.08.2017-31.05.2021 Data de semnare a contractului de finantare: 16.05.2018

Proiectul Achizitia de echipamente necesare realizarii activitatii de recuperare a materialelor reciclabile din cadrul SC MUSTATA  CONSTRUCT SRL– COD SMIS 114529, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, are o valoare totală de 6.801.366,17 lei, 3.452.344,85 lei FEDR si 609.237,33 lei Bugetul National din care 4.061.582,18 lei reprezintă finanţare nerambursabilă maxima.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi  www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro